Gálos (1898-ig Goldschmidt) Rezső, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bp., 1885. december 17. – Bp., 1954. augusztus 26.: tanár.

Felesége: Tedeschi Klementin.

Egyetemi tanulmányait Budapesten, Berlinben és Lipcsében végezte. Magyar–német szakos tanárként 1908-ban Temesváron kezdte pályáját. Háborús szolgálat után 1918 nyarán került Győrbe a Négyévfolyamú Női Felsőkereskedelmi Iskola igazgatójának. Tagja a törvényhatósági bizottságnak és több szakbizottságnak, vezetőségi tagja a Kaszinónak, a Győri Lloyd Általános Kereskedelmi Testületnek, a Győri Képző-és Iparművészeti Társulatnak. 1920-ban tagja, 1930-ban alelnöke, 1934-ben elnöke a Kisfaludy Irodalmi Körnek, mindvégig a legaktívabb tagok egyike. 1928. október 1-jétől a pécsi Magyar Kir. Erzsébet Tudományegyetemen magántanár. A Győri Szemle megindulásától, 1930-tól szerkesztőbizottsági tag, 1937-ben szerkesztő. 1944 márciusától munkaszolgálatos, 1945-ben került haza. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem címzetes rendkívüli tanára. 1952-ben kandidátus. Több jelentős tanulmányt írt Kisfaludy Sándorról, akinek kiadatlan műveit külön kötetben tette közzé. Győri munkásságának teljes bibliográfiája a Női Felsőkereskedelmi Iskola 1938–39-i évkönyvében található.

(G. F.)

Művei

  • Műveit ismerteti: GULYÁS, MKL, MNBK, PETRIK, UMIL.

Felhasznált irodalom

GYH 1928. okt. 4. p. 3. – FEJEK p. 153. – KIKNT p. 25., 27–29., 32., 35., 39–42., 48., 50., 51., 57., 58., 60., 61., 67., 69–71. – A Kisfaludy Irodalmi Kör harmadik évkönyve 1931–1933. Győr, 1933. p. 18. – SZIKLAY p. 155. – UMIL

Szakirodalmi rövidítések