Fruhmann (Frumann) Antal

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1801 – Győr, 1873. május 9.: építész, rajztanár.

Felesége: Stelczer Mária.

Bécsben folytatta építészeti tanulmányait, 1835–1836 táján tért vissza Győrbe. Eleinte rajztanításból tartotta fenn magát, alkalmi építészeti feladatokat vállalt. 1839-től haláláig a Révai Miklós által alapított Győri Királyi Nemzeti Főbb Rajziskola rajztanára, családjával a rajziskolában lakott. Oktatott a Moisser Teréz-féle magániskolában, a belvárosi és az újvárosi elemi iskolában, valamint a Holdházy-féle magánelemiben. Számos győri épület tervezése, felújítása fűződik nevéhez, így az újvárosi plébániatemplom (1836–1841) – melynek egyik freskóján saját arcképe is látható –, a Bisinger-féle temetőkápolna, a tűztorony restaurálása, a színház és a Széchenyi tér 2. számú, róla elnevezett lakóház homlokzatának kialakítása. 1840-ben megnyerte a veszprémi megyeháza-tervpályázatot. A balatonfüredi kerek templomot is ő tervezte.

(M. I.)

Alkotásai

  • Újvárosi plébániatemplom. Győr, 1831– 1841.
  • Bezerédj Ignác, (plakett) 1835.
  • Bisinger-féle temetőkápolna. Győr.
  • Fischer-ház. Győr.
  • Győrszigeti gőzmalom. (terv) Győr.
  • Kerek templom. (terv) Balatonfüred. Mányoki-ház. Győr.

Felhasznált irodalom

GYK 1873. máj. 18. p. 185. – Lasz Samu: A győri kir. áll. Főreáliskola története = A győri m. kir. áll. Főreáliskola értesítője az 1888/89es tanévre. Győr, 1889. p. 41–43., 45., 55., 155., 157. – Jerfy Géza: Győr város utolsó országgyűlési követe a pozsonyi diétán = GYSZ 1931. p. 253. – ML – Arrabona, 12. köt. 1970. p. 165–170. – Lyka Károly: Nemzeti romantika. Bp., 1981. p. 57.

Szakirodalmi rövidítések