Fillinger Lipót, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1787 – Pest, 1844. december 7.: egyetemi tanár.

Fiatalon lépett az egyházi rendbe, a Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Kar növendéke. 1811-ben avatták a teológia doktorává. Visszatért egyházmegyéjébe, káplán, majd plébános. 1814-től 1833-ig a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola tanára. A Királyi Magyar Tudományegyetemen a görög nyelv és a hermeneutika professzora. Az MTA 1834. november 8-án levelező tagjává választotta. 1843 –1844-ben az egyetem rektora. Halála után jelentős értékű könyvgyűjteményét az egyetem könyvtárára hagyta. Tudományos munkájának nagy része kéziratban maradt ránk.

(O. H. M.)

Művei

  • Assertiones ex universa theologia… Pestini, 1811.

Felhasznált irodalom

Toldy Ferenc: F. L. emlékezete = MTA Értesítő 1846.

Szakirodalmi rövidítések