Fias István

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1912. február 23. – Győr, 1999. január 10.: nyomdász.

Szülők: F. István Mihály, Pólya Eszter. Gyermekei: István, Gábor, Sári, Jolán.

Születéskori lakhelye a Gyöpszél u.36. Az elemi és a polgári iskolát Szentesen és Győrött végezte. Pohárnik Pál és Arany Károly nyomdájában 1931-ben kapott bizonyítványt. Győr több magánnyomdájában és az evangélikus egyház Baross Nyomdájában dolgozott, ahol 1945 szeptemberében mesterlevelet kapott. A Baross Nyomdát 1948-tól az államosításig vezette. 1950 és 1952 áprilisa között az Észak-dunántúli Nyomdaipari Egyesület statisztikusa, majd a Győr-Sopron megyei Nyomdavállalat terv és statisztikusa, 1968-tól nyugdíjazásáig műszaki igazgatóhelyettese. 1974–1980-ig az Evangélikus Egyház országos főjegyzői tisztét töltötte be, eközben a győri evangélikusok felügyelője, az evangélikus szeretetház világi elnöke.

(Sz. E.)

Művei

  • A Győr-Sopron megyei Nyomdavállalat első huszonöt éve. Győr, 1975.
  • Emlékezés Győr nyomdáira. Győr, 1977.

Felhasznált irodalom

CSK – SZA Győr 226/1912.

Szakirodalmi rövidítések