Fiáth János, örményesi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1653 k. – Pozsony, 1727. január: alispán.

Ősi Krassó megyei nemesi család tagja. Apja a török elől menekült Győrbe. Iskolázott ember volt, így 1680–1683 között a város jegyzőjének alkalmazták. 1686-ban a győri hajdúk fővajdája, katonáival elsőként érte el a budai vár északi (bécsi) kapuját. 1688–1697 között Komárom, 1691–1703 között Győr vármegye alispánja, majd az Erdélyi Udvari Kancellária titkára, később tanácsosa. Feleséget a Fejér megyei származású abai Fördős családból választott magának. – Emlékét utcanév őrzi a budai vár Bécsi kapuja előtti lejtőn.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

MCS 3. köt. p. 170–171.

Szakirodalmi rövidítések