Ferenczy Árpád

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr,1877.január15.–Ceylon, 1926: jogász, tanár.

Hazai jogi tanulmányok után 1901-ben képviselőházi könyvtárnok, 1902-ben a sárospataki Jogakadémia tanára. 1903-ban Kolozsvárott egyetemi magántanár, 1908-ban a budapesti egyetemen habilitált nemzetközi magánjogból. Az első világháború alatt haditudósító a nyugati hadszíntéren. Összehasonlító nemzetközi magánjogi tanulmányok céljából hosszabb ideig tartózkodott Angliában, beutazta Indiát és Észak-Amerikát. Ceylonban áttért a buddhista hitre, és egyházjoggal is foglalkozott. Hazai jogi munkássága során elsősorban a nemzetközi jogról írt.

(Sz. J.)

Művei

  • Műveit ismerteti: GULYÁS, MÉL, PETRIK.

Felhasznált irodalom

RNL – MÉL

Szakirodalmi rövidítések