Fengler (Keresztély) József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bécs, 1733. szeptember 17. – Bécs, 1802. február 4.: győri r. k. püspök.

Középfokú tanulmányait követően, 1751-ben lépett a piarista rendbe, 1769-től a bécsújhelyi katonai akadémia tanára. 1786-ban a Szent Benedek-rendi melki kolostor commendatarius apátja. 1787. augusztus 18-án nevezte ki győri püspöknek az uralkodó. A győri székesegyház kriptájába temették el. Fennmaradt Révai Miklóshoz 1798. november 6. – 1799. január 17. között latinul írt levelezése, továbbá egy aranyozott ezüstkelyhe a Győr Egyházmegyei Kincstárban.

(S. V.)

Művei

  • Műveit ismerteti: SZINNYEI, MKL.

Felhasznált irodalom

SDJ p. 60–61. – SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések