Farkas Mátyás

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1867. november 1. – Győr, 1934. január 6.: polgármester.

Szülők: F. Mátyás, Schaczinger Jozefa. Felesége: Günther Anna.

Iskoláit Győrben végezte. A Győri Királyi Jogakadémián szerzett diplomát. 1890. június 15-étől állt a város szolgálatába. Az 1915. június 28-ai közgyűlésen választották polgármesterré. Korábban a város főjegyzője volt. Az első világháború idején a hadigondozás területén ért el eredményeket, 1919. április 22-én a Tanácsköztársaság alatt lemondatták, később internálták, a Győri Állami El. Tanítónőképző Intézet épületében tartották fogva. 1919. augusztus 6-án foglalta el ismét hivatalát. A nagyvonalú beruházásokat és építkezéseket szorgalmazó politikájával stabilizálta a város életét. Polgármestersége idején valósult meg a Belvárost Révfaluval összekötő korszerű vashíd. Újjáélesztette a szegényházat, anyagilag támogatta a népkonyhákat. Zechmeister és Wennes Jenő polgármesterek síremlékét a díszsírhelyen elkészíttette. 1928. szeptember 30-ai időponttal helyezték nyugállományba, és a törvényhatóság örökös tagjává nevezték ki. Utolsó lakhely: a Zrínyi u. 14/C. – 1938–48 között utcát neveztek el róla. Síremléke, Horváth Adorján szobrászművész alkotása, 1938-ban készült el, a győri köztemető V. parcellájában, díszsírhelyen található.

(B. J.)

Felhasznált irodalom

GYH 1934. máj. 8. p. 4. – Bana József: Győr polgármesterei = GYTKN p. 77–95. – EEGYK p. 323. – GYSZKVKJ 1928/358/szeptember 28., 1934/5/ március 16. – HA Győr 13/1934 – TNY 2002

Szakirodalmi rövidítések