Farkas Márton

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – Győr, 1789. április 7.: városi szenátor.

Szabadhegy fejlődését segítette elő azzal, hogy végrendeletében adományt hagyott a városrészre. A hagyatékból plébánia épült, népiskolát állítottak fel. Szabadhegyen 1932-ben utcát neveztek el róla. 2000. április 16-án a József A. u. 46. sz. alatt emléktáblát helyeztek el tiszteletére.

(P. A.)

Felhasznált irodalom

József Attila Általános Iskola: 200 év a szabadhegyi népoktatás történetéből 1789–1989. Győr, 1989. p. 2–4. – EEGYK p. 95. – Mészáros József: „Egy kápolna fölállíttassék”. Győr, 2001. p. 99.

Szakirodalmi rövidítések