Faret, Petrus

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1631 e. – ?, 1649 u.: itáliai kőműves.

1631–1649 között volt Győrben. A török kiűzése után a város újjáépítésében közreműködő építőmesterek 1637-ben céhbe tömörültek. Nagyrészt idegen, katonai szolgálatban hozzánk került személyekről volt szó, akik Győrött telepedtek le. Mansfeld Fülöp főkapitánytól kérték a céh kiváltságlevelét, majd ennek megerősítését a káptalantól 1649-ben. Faret Petrus volt ekkor a céhmester, a céh elöljárói pedig Koch György, Tóthi Bertalan, valamint Sedendorfer Márton.

(T. G.)

Felhasznált irodalom

JENEI–KOPPÁNY p. 32–33. – ML – KML

Szakirodalmi rövidítések