Füsi Lajos, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1920. május 26. – Bp., 1999. június: térképész.

Szülők: F. Péter, Beke Jusztina.

Születéskori lakhely: Hédervári út 81. Középiskoláit szülővárosában végezte. A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz– természetrajz szakos tanári diplomát. Győrben kezdte tanári pályáját. A második világháborúban orosz fogságba esett. Hazatérése után a Művelődési Minisztériumban csoportvezető. Az ELTE-n 1953-ban megalakult Térképtani Tanszék munkatársa, 1954-től tanársegéd. Részt vett a tantervek kidolgozásában, először alkalmazott térképtant, majd általános térképtant és domborzattant tanított. 1979-től a Térképtani Tanszék docense. Több középiskolai és egyetemi jegyzet, tankönyv szerzője, társszerzője, földgömböket és dombortérképeket szerkesztett. Tagja a Magyar Nemzeti Atlasz, az iskolai atlaszok és falitérképek országos szerkesztőbizottságának, a Magyar Földrajzi Társaság választmányának, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesületnek,valamint a MÉM OFTH Térképészeti Bizottságának. 1981–1989 között két cikluson keresztül a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára.

(M. K. M.)

Művei

  • Atlas der Donauländer (1970–71).
  • GyőrSopron megye ipartelepítési atlasza (1972)
  • Térképtechnológia (1975)
  • Map of Metamorphites of the Carpato-Balkan-Dinaride Area (1976)
  • Térképészeti alapismeretek (1979).

Felhasznált irodalom

Karsai Ferenc – Verebiné Fehér Katalin: Füsi Lajos. (1920–1999). = Földrajzi Közlemények, 1999. 1–2. sz. p. 69–70. – SZA Győr 640/1920.

Szakirodalmi rövidítések