Fülei Farkas Tamás

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – 1642: r. k. pap.

1601-ben említi először a győri káptalani számadáskönyv, mint a közös jövedelemből osztozó társat. 1609-ben komáromi főesperes, s megszerezte a pilisi apátságot. Gyakran vett részt az országgyűléseken és zsinatokon apátsága jogcímén. 1638-ban éneklőkanonok. Értékes győri kőházát, a hozzá tartozó szállással a székesegyház javítására, a torony építésére, illetve egy harang készítésére hagyta.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 110., 398. – DGYK p. 26–27.

Szakirodalmi rövidítések