Förhécz József, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Felsőgalla, 1901. május 25. – Bp., 1955. november 14.: tanár. – 1932-ig a piarista rend tagja, majd felmentését kérte a rendből. 1935-ben bölcsészettudományból doktorált, a győri egyházmegye szolgálatába lépett. 1935. július 1-jén a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézet igazgatója. 1948. június 15-éig, az államosításig teljesítette megbízatását. Híres szónok volt, minden vasárnap a székesegyházban prédikált. A Budai úti barakkokban lelkipásztori munkát vállalt. Az Actio Catholica választmányi tagja, a Magyar Országos Kántorszövetség ügyvezető igazgatója. 1943-ban püspöki tanácsosi címet kapott.

(O. H. M.)

Művei

  • A játék pedagógiája. Bp., 1935.
  • Tolnai Lajos élete és művei. Bp., 1935.

Felhasznált irodalom

Győri Kir. Katholikus Tanítóképző Intézet évkönyvei: 1936–1946.

Szakirodalmi rövidítések