Földvári Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pozsony, 1673. augusztus 11. – Győr, 1746. február 27.: jezsuita szerzetes.

A bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben tanult, 19 éves korában belépett a jezsuita rendbe. 1694-től Nagyszombatban filozófiát, 1701-től Bécsben teológiát hallgatott. 1705-től hitszónok Esztergomban, Nagyszombatban, Budán és Pesten. 1709-től teológiát és filozófiát oktatott Nagyszombatban, Kassán, Kolozsvárott, 1729-től különböző városokban teljesített rendi szolgálatot (Győr, Rozsnyó, Ungvár, Eger, Pécs). Győrött a jezsuita rend igazgatójaként halt meg. Valószínűleg neki tulajdonítható egy hun–avar–magyar őstörténeti munka, amit Nagyszombatban adtak ki 1712-ben.

(B. Z.)

Művei

  • Műveit ismerteti: SZINYNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – UMIL

Szakirodalmi rövidítések