Fábián István (Abánfy Tódor, Philophennos, Philophemus)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Tamási, 1809. szeptember 2. – Győr, 1871. július 19.: r. k. pap, nyelvész.

Tanulmányait Sopronban és Győrött végezte,1833-ban szentelték pappá. Káplán Bogyoszlón, 1845-ben elnyerte a széplaki plébániát, ugyanakkor Esterházy Miklós herceg családjánál egy évig nevelő. 1869-ben székesegyházi kanonok, a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola igazgatója. A negyvenes évektől nyelvészeti tanulmányokat folytatott. Főként a finn nyelvvel foglalkozott, lefordította a Kalevala nagyobb részét, ebből szemelvényeket közölt. 1858-tól az MTA levelező tagja.

(G. F.)

Művei

  • A magyar szókötés szabályai. Pest, 1846.
  • A szóelemzés és a szóértelmezés alapelvei. Sopron, 1853.
  • Finn nyelvtan. Pest, 1859.
  • Szent László magyar király ereklyéje. Bp., 1868.

Felhasznált irodalom

Ferenczy Jakab–Danielik József: Magyar írók életrajzgyűjtemény. Pest, 1856–1858. 2. köt. p. 384. – Egyetemes Magyar Encyclopaedia 8. köt. H. n. 1859–1876. p. 146. – H. n., 1859–1876. – MS 1871. p. 637. – SZINNYEI – GYSZT p. 482.

Szakirodalmi rövidítések