Erdélyi László Gyula, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Zsigrád, 1868. március 2. – Zalaapáti, 1947. augusztus 17.: bencés szerzetes.

1884. augusztus 1jén lépett be a rendbe, 1890. július 2-án tett fogadalmat. 1892-től főiskolai tanár volt Pannonhalmán a Szent Benedek-rendi Katolikus Szent Gellért Hittudományi Főiskolán. 1911-től 1919-ig egyetemi tanár volt Kolozsvárott, majd 1919–1938 között Szegeden. 1905-től a MTA levelező tagja. 1938– 1946 között rendje perjelje. 1946–1947-ben Zalaapátiba vonult nyugalomba. Egyik szerkesztője és írója a 14 kötetes magyar bencés rendtörténetnek. Munkássága és tanítványai révén a magyar bencés történetírás nagy egyénisége. A győri Kisfaludy Irodalmi Kör rendes tagja lett 1910-ben, tiszteletbeli tagja 1943-ban. Székfoglalójának témája Győr vármegye és Győr város szabadságlevele volt.

(G. F.)

Művei

  • Műveit ismerteti: MÉL. PBRT 6.B. p. 774–778. – MVV p. 168. – Glatz Ferenc: Történetíró és politika. Bp., 1980. – PSZBRN p. 125. – Csóka J. János: Szent Benedek fiai... (h. n., é. n.) p. 10., 421.

Szakirodalmi rövidítések