Erdélyi Iván, dr. (1874- 1942)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Zalaszentgrót, 1874. szeptember 6. – Győr, 1942. augusztus 10.: jogász.

Szülők: E. Mihály, Hofstetter Ida. Felesége: Drobni Ida. Gyermekei: György, Mihály, Iván.

Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérvárott és Nagykanizsán végezte. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetemre járt, ahol jogi végzettséget szerzett. Önkéntes katonai szolgálat után tiszti vizsgát tett. 1897-től győri illetőségű. Közigazgatási pályáját Győr vármegyénél kezdte 1897-ben, majd Győr szolgálatába állt 1898-ban. 1901-ben tb. aljegyző, 1905-ben árvaszéki jegyző, 1915-ben városi tanácsnok, a kereskedelmi, ipari, építészeti és közlekedési osztály vezetője, az első világháború idején a város katonai osztályát is vezette. A Tanácsköztársaság után a városi nemzetőrség parancsnoka, 1928 októberétől a városi árvaszék elnöke és polgármester-helyettes. 1936-ban nyugdíjazták. A Rákócziánum katolikus internátus egyesületi elnöke, az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga győri osztályának elnöke, a GYAC társelnöke. A Hellas Rt. Harisnya és Kesztyűgyár igazgatósági tagja, a Koestlin L. és Társai Rt. felügyelőbizottsági tagja és a Cardo Faipari és Bútorkereskedelmi Rt. igazgatósági tagja. Utolsó lakhelye a Szent István út 10. szám alatt volt. – A győri köztemető IX. parcellájában nyugszik.

(B. Z.)

Felhasznált irodalom

FEJEK 81. p. – DH 1927. jún. 25. p. 2., 1934. szept. 2. p. 2., 1936. dec. 13. p. 4. – GYNH 1942. aug. 11. p. 2., aug. 12. p. 2. – DH 1942. aug. 15. p. 2. – HA Győr 574/1942.

Szakirodalmi rövidítések