Eberhardt Antal

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1713. január 2. – Buda, 1768. augusztus 7.: szobrász.

E. János (Győr, 1710. október 25. – Győr, 1765 után) győri szobrász és E. József (Győr, 1725. március 13. – ?) győri asztalos testvére. Fia lehet E. Johann Anton, aki 1734. június 10-én született Győrött.

1750 körül Budán telepedett le, ahol 1756-ban polgárjogot nyert. Elsősorban budai templomok számára faragott fa-és kőszobrokat (Óbuda, plébániatemplom, homlokzati szobrok, 1744–1749; Buda, Szent Katalin-plébániatemplom, homlokzati szobrok, 1752), vázákat, oszlopfőket, volutákat és más szobrászati díszítményeket. 1754 és 1761 között fivérével együtt dolgozott a nagykovácsi plébániatemplom főoltárán, három mellékoltárán és szószékén, ugyanitt Madonnakőszobrot is faragott a homlokzati fülkébe. Jelentős munkái közé tartozik még a budai Szent Anna-templom öt mellékoltára (1757), ugyanitt három oltárt is helyreállított (1763, 1767). Kisebb munkái között gyertyatartókat, kánontáblákat, faragott kereteket ismerünk. Feltehetőleg az ő nagyméretű, szép műve a budai ferences templomba készített, Borromei Károlyról és Nepomuki Szent Jánosról készített faszobor, amely Pilisszentivánra került (1757 k.).

(N. M. J.)

Alkotásai

  • Homlokzati szobrok, szobrászati díszítmények (plébániatemplom) Óbuda, 1744 –1749.
  • Homlokzati szobrok, szobrászati díszítmények (Szent Katalin-plébániatemplom) Buda, 1752.
  • Főoltár, mellékoltár, szószék (fivérével) (plébániatemplom) Nagykovácsi, 1754–1761.
  • Öt mellékoltár: (Szent Anna-templom) Buda, 1757. – Szent János-faszobor. Pilisszentiván, 1757 k. * Három oltár. (rekonstrukció) (Szent Anna-templom) Buda, 1763–1767.
  • Borromei Károly-faszobor. (ferences templom) Buda.
  • Madonna-kőszobor. (plébániatemplom, homlokzati fülke) Nagykovácsi.

Felhasznált irodalom

Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon 1. köt. Bp., 1959. p. 186–187.

Szakirodalmi rövidítések