Ebenhöch Ferenc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1821. július 25. – Győr, 1889. július 16.: római katolikus pap, régész.

Tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában és a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán végezte. Pappá szentelése után a gr. Szapáry családnál nevelő, majd győr-belvárosi segédlelkész volt. Főként az ifjúság lelki gondozásában tevékenykedett. 1851-ben koroncói plébános lett, buzgó lelkipásztori munka után 1874-ben győri kanonok. Gyűjtő-és régészeti munkássága Koroncón, Rómer Flóris példáján és barátságával indult. Esperesi tisztségében bővültek ilyen irányú lehetőségei. Növény, pénz-és régészeti gyűjteménye a kor legjelesebbjei közé számított. Régészeti tevékenysége a Rómer utáni időszakban, Méry Etel pályakezdése idején volt különösen jelentős. Gyűjtött anyagát folyamatosan juttatta el a Nemzeti Múzeumba. Rendezte a káptalan hiteleshelyi és magánlevéltárát. A papnevelő intézetben régészeti-művészettörténeti képzést kezdeményezett. Munkatársa volt a Győri Történelmi és Régészeti Füzeteknek. Gyűjteményei egy részét a győri bencés gimnáziumra és a Szent Orsolya-rend győri iskolájára, gazdag könyvtárát a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolára hagyta. Számos természettudományi cikket írt.

(G. F.)

Művei

  • A Budapesten rendezett iparmű-és történelmi-emlékkiállításra dr. Zalka János győri püspök által küldött egyházi műtárgyak és régiségek. Győr, 1876.
  • Győr vidékének kőkorszaki leletei. Győr, 1877.

Felhasznált irodalom

GYK 1860. ápr. 19. p. 128. – SZINNYEI – GYSZT p. 484. – Uzsoki András: A győri és Győr környéki régészeti gyűjtés és kutatás története= Arrabona 7. köt. (Győr, 1965) p. 29–31.– MÉL

Szakirodalmi rövidítések