Eörsy Péter

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – Pest, 1602. október 26.: hajdúkapitány.

Közhuszárként indult katonai pályafutása. A mosoni várban szolgált 1595-ben, a pápai várban lett kapitány, majd 1598 elején Esztergom főkapitány-helyettese Pálffy Miklós oldalán. 1598. március 29-én részt vett Schwarzenberg Adolf és Pálffy Miklós seregében Győr várának a töröktől való visszafoglalásában. Katonáival megsebesítette és elfogta Mahmud Ali beglerbéget. Ugyanez év tavaszán a haditanács a hajdúkapitányt árulással vádolta meg, mire ő lemondott tisztéről, amit a legfelsőbb katonai hatóság nem fogadott el. 1602-ben megvédte Esztergomot a török támadással szemben, s még ez év nyarán legyőzte az egri pasa seregét egy síkmezei csatában. 1602. október 26-án részt vett Pest töröktől történő visszafoglalásában is, a csata közben hősi halált halt. – Győrött egy utcanév és egy dombormű őrzi hősi emlékét.

(F. L.)

Felhasznált irodalom

Veres D. Csaba: A győri vár. Bp., 1993. – Földi Pál: Magyar hadfiak és vitézek lexikona időrendi sorrendben. Bp., 1998. – EEGYK p. 106., 107.

Szakirodalmi rövidítések