Dreschmitzer József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1769. június 15. – Győr, 1852. július 24.: r. k. pap, tanügyi vezető.

  • Középiskolai tanulmányait Győrött végezte. Teológiai tanulmányait Pozsonyban kezdte, 1790-től Győrött fejezte be. Pappá szentelése (1792) után 1812-ig nevelő volt főrangú családoknál. Plébános Győrszabadhegyen, Sövényházán, 1814-től a káptalani helynök titkára, 1822-ben kanonok, 1824–1841-ben tankerületi főigazgató. Az 1825-ös országgyűlésen elsőként követelte, hogy a középiskolában legalább két tárgyat magyar nyelven tanítsanak. 1829-től pápóci prépost. Többletjövedelmét építkezésekre, szegény sorsú tanulók támogatására fordította. Kegyúri községeiben (Écs, Pápoc, Páli, Pázmánd) építtette, javíttatta a templomokat, iskolákat, plébániákat. Az orsolyiták zárdaigazgatójaként az iskolára emeletet építtetett. Sztankovits János győri püspök 1848. március 7-én bekövetkezett halála után káptalani helynök lett.

(G. F.)

Művei

  • Műveit ismerteti: SZINNYEI, GULYÁS, MKL.

Felhasznált irodalom

GYK 1867. dec. 12. p. 394. – SZINNYEI – Mohl Adolf: Győregyházmegyei jeles papok. Győr,1933. – GULYÁS – Lengyel Alfréd: A reformkor eleji Győr megye a haladó szellemű köznevelés szolgálatában = Arrabona 4. köt. Győr, 1962. p. 136–154.

Szakirodalmi rövidítések