Draskóczy Virginia (Békéssy Leóné)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Székelyudvarhely, 1890. június 17. – Győr, 1975. január 1.: tanár.

Szülők: D. Jenő, Schönaigner Eugénia. Férje Békéssy Leó festőművész.

1901-ben a Győri Leány Polgári Iskolában végzett, majd a Győri Állami Elemi Tanítónőképző Intézetben szerzett oklevelet. Ezt követően mennyiségtanból és természettudományi tárgyakból egyetemi oklevelet szerzett, Désen folytatta a pályát. 1928-ban helyezték a Győri Állami Elemi Tanítónőképző Intézetbe. 1933-ban igazgatóhelyettes lett, 1943-ban címzetes igazgatóvá léptette elő a miniszter. Utolsó lakhely: Március 15. u. 17. – A győri Szent Imre-templom kriptájában nyugszik.

(M. I.)

Felhasznált irodalom

GYŐR p. 28. – HA Győr 19/1975.

Szakirodalmi rövidítések