Dorner (Thurner) József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1808. november 2. – Bp., 1873. október 9.: botanikus.

Atyja D. József kereskedő, akit 1831-ben a vármegye nemesei között említettek. – A gimnázium alsóbb osztályait Győrött, a bölcseletet Sopronban végezte. 1831–32-ben a bécsi egyetemen kémiát és leíró növénytant hallgatott. 1832-ben gyógyszerészi oklevelet kapott. 1836-ban az apja által megvásárolt gyógyszertár tulajdonosa. 1847. március 13-án a Királyi Magyar Természettudományi Társulat tagjává választotta. 1848-ban br. Eötvös József meghívta a Vallás-és Nevelésügyi Minisztériumba. Aszabadságharc bukása után visszavonult, csak botanikával foglalkozott. 1853tól a szarvasi ev. gimnáziumban természettudományokat tanított. Az MTA 1858. december 15én levelező tagjának választotta. 1860tól a pesti ev. főgimnázium tanára, haláláig itt tanított. Növénytani, állattani és ásványtani tankönyveket írt. A növényszövettan egyik magyar úttörője volt, a hazai darwinista szemlélet művelője, kutatója a növények anatómiájának és fiziológiájának. Jelentősek a tölgyés az arankafajokkal kapcsolatos kutatásai. Botanikai munkássága mellett foglalkozott állatés ásványtannal is. – Műveit ismerteti: PETRIK, SZINNYEI, MÉL. (T. G.) PNL – MVV p. 166–167. – RNL – SZIKLAY p.144. – MÉL – Biológiai lexikon Bp. 1975–1978. – MTAT p. 59. – Hegedűs Lajos – Szmodits László: Dorner József = Természet Világa 1979/5. p. 208. – SZINNYEI