Domonkos István

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nyúlfalu, 1862. augusztus 19. – Nyúlfalu, 1923. augusztus 9.: római katolikus pap, író. – Teológiai tanulmányait Győrött végezte, 1889-ben szentelték pappá, utána segédlelkész, plébános lett Mihályiban, Bágyogon, Rábatamásiban, Dörben és 1905-től Nyúlon. 1906-tól a péri kerület tanfelügyelője volt. Először vallásos tárgyú műveket fordított. Nyelvészeti, néprajzos és a falu mindennapjára irányuló figyelme tükröződött 1890-től nyomon követhető szépirodalmi alkotásaiban. Elbeszélései a századfordulótól rendszeresen jelentek meg.1908-ban alapító tagja volt a Kisfaludy Irodalmi Körnek. Tagja lett a Szent István Akadémiának is. Győri gyermekéveit, családját is megörökítette elbeszéléseiben. A nyúli plébánia falán 1927-ben fehér márványtáblát helyeztek el emlékére.

(G. F.)

Művei

 • Versikék. Győr, 1891.
 • Bogát Böske. H. n., 1892.
 • Az asszony. H. n., 1900.
 • A hívek apostolkodása. H. n., 1901.
 • Az élet hullámain. H. n., 1903.
 • Pásztorjáték. H. n., 1904.
 • Barázdák a szántóföldön. H. n., 1905.
 • Az én híveim. Győr, 1906.
 • Szellő Margit. Győr, 1909.
 • Testvérek. Győr, 1910.
 • Gróf Zichy Nándor élete. H. n., 1912.
 • Atyámfiai. H. n., 1914.
 • A harcos levele falujához. H. n., 1914.
 • Szentföldi zarándokút. Győr, 1915.
 • A muszka pipa. H. n., 1916.
 • A kard joga és a többi. H. n., 1917.
 • „Betlehemjárás” könyve. Bp., é. n.
 • Egy kis fehér virág tavaszának története. Bp., é. n.

Felhasznált irodalom

GYNH 1940. jún. 14. p. 6. – Angyalok a szakadék felett = UE 1953. jan. 27. p. 2.

Szakirodalmi rövidítések