Deutsch Mór

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Lébényszentmiklós, 1854. január 1. – ?: állatkereskedő.

Gimnáziumi tanulmányait Magyaróváron végezte, ezt követően különféle vállalkozásokkal kezdett foglalkozni. 1874-től Magyaróvárott segédbérlő, lókereskedéssel tekintélyes vagyonra tett szert. Győr szabad királyi város törvényhatósági bizottságának tagja és az izraelita betegsegélyező egylet alelnöke.

(Sz. Gy.)

Felhasznált irodalom

VGYP

Szakirodalmi rövidítések