Delfini Zakariás

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1520 k. – 1571 u.: római katolikus püspök.

Velencei származású, korábban lesinai püspök, IV. Pál pápa nunciusa I. Ferdinánd udvarában. Részt vett a tridenti zsinaton. Gregorianci Pál halála után Ferdinánd neki juttatta a győri püspöki széket (1565–1571). Mivel az országos rendek rossz néven vették idegen származását, Bécsből kormányozta az egyházmegyét. Fő feladatának a protestantizmus visszaszorítását tekintette. Püspöksége idején Bornemisza Pál, száműzött erdélyi püspök volt a győri egyházmegye adminisztrátora. 1571-ben lemondott a győri püspökségről.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

SDJ – GYA p. 45.

Szakirodalmi rövidítések