Deáky Zsigmond, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nagykanizsa, 1862. június 11.–1903 u.: ügyvéd.

Középiskolai tanulmányait Győrött és Szatmáron, a jogot a győri jogakadémián végezte. 1887-ben Budapesten tett ügyvédi vizsgát, és irodát nyitott Győrött. 1890-től a győri káptalan főügyésze. A felsőkereskedelmi iskolában közgazdaságtant tanított. Tagja és tb. ügyésze volt a város törvényhatósági bizottságának, a Vagongyár Rt. felügyelőbizottságának alelnöki tisztét töltötte be. 1899-ben a Győri Ügyvédi Kamara ügyészévé, 1903-ban elnökhelyettesévé választották.

(H. S. D.)

Felhasznált irodalom

GYÜKT p. 36.

Szakirodalmi rövidítések