Deáky Zsigmond

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Himod, 1795. május 14. – Győr,1872.december 29.): római katolikus püspök.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában tanult, majd az 1810–11-es tanévben a győri Királyi Jogakadémia Bölcseleti Karának első évfolyamos hallgatója. A jogakadémia után megkezdte teológiai tanulmányait a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán. Ezután Somogyi Lipót szombathelyi püspök környezetében szolgált, s itt szentelték pappá 1817-ben. Két évig segédlelkész, 1819-ben gr. Esterházy Miklós fiainak nevelője. Rómában teológiai, szépművészeti és bölcseleti doktorrá avatták. 1821-től Bourbon Károly luccai herceg és spanyol infáns Ferdinánd fiának nevelője, 1841-ig. Még ebben az évben lett caesaropoli felszentelt püspök. 1832-ben az MTA levelező, 1858-ban tiszteletbeli tagjává választották. 1836-ban a pesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karának tanára, ugyanebben az évben V. Ferdinánd király címzetes apátnak nevezte ki. 1847-ben győri kanonok, majd komáromi, rábai, 1850-ben locsmándi főesperes. 1848-ban királyi cenzor volt, ő engedélyezte dr. Kovács Pál Hazánk című lapjának 1848. márciusi számát. Győri tankerületi főigazgató, s e minőségében egyúttal a győri Királyi Kerületi Akadémia főigazgatója, egészen az akadémia megszüntetéséig (1850). 1856-ban káptalani helynök, 1858-ban győri székesegyházi nagyprépost. Alapító tagja volt a Győrvidéki Gazdasági Egyletnek. Ő celebrálta Győrött a bencések templomában 1860. április 30-án a Széchenyi gyászistentiszteletet. Teológiai és bölcseleti tárgyú írásai a hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg.Írt olasz nyelvű magyar grammatikát is. 1870-ben könyvtárát a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolának adományozta.

(T. L.)

Művei

  • Elégia egy falusi temetőn. Róma, 1827.
  • Grammatica ungherese ad uso degl' italiani. Róma, 1827.
  • Oratio... principis Josephi Kopácsy. Esztergom, 1847. (T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1858. jan. 14. p. 15., dec. 23. p. 407., 1860. máj. 10., 1872. jan. 2. p. 3., jan. 19. p. 26.– SZINYNYEI – PNL – GYKTAT p. 116. – MVV p. 166. – RNL – Bedy Vince: Győregyházmegye múltjából. Győr, 1938. p. 110. – GULYÁS – SZIKLAY p. 260. – MTAT – MKL

Szakirodalmi rövidítések