Deák Ferenc, kehidai

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Söjtör, 1803. október 17. – Bp., 1876. január 28.: politikus, jogász.

Édesanyja Sibrik Erzsébet,aki a Győr megyei Csécsényben született, és Sibrik Antalnak, Győr megye alispánjának elsőszülött leánya. Bátyja Deák Antal József, aki 1804 és 1808 között a győri Királyi Jogakadémián folytatott jogi tanulmányokat.

Deák Ferenc a kanizsai és a pápai gimnáziumi évek után 1817-ben iratkozott be a Győri Királyi Kerületi Akadémiára. A 15 éves ifjút Hertelendy György ughi (Ukk) földbirtokos, Deák gyámja hozta Győrbe, és a Városház utcai Argay-házban (Magyar Ispita mellett) helyezte el kvártélyra. Rövid idő után Deák átköltözött Józsa József táblabíró Megyeház utcai barokk palotájába (a Zichy-palotába), s itt töltötte akadémista éveit 1821-ig. Az akadémia bölcseleti karát 1817 –1819-ben végezte el. Tanára Czinár Mór, Maár Bonifác és a főigazgató Fejér György. A jogi kart 1819–21-ben végezte el. Tanárai: Kmethy András, Szibenliszt Mihály, Bresztyenszky Adalbert. Győri diáktársai voltak Bretzenheim Ferdinánd herceg, Faiszi Ányos József, Veszprém megye későbbi főbírája. Jó barátja Rohonczy Ignác későbbi soproni főispáni adminisztrátor, akitől elhidegült annak Bachrendszer idején vállalt magas tisztsége miatt. Barátságban maradt viszont Zichy Jánossal és Sárkány Miklóssal, a későbbi neves teológussal, bakonybéli apáttal. A győri Királyi Jogakadémia után Pestre ment patvaristának, s nemsokára letette az ügyvédi vizsgát. További pályája már a magyar történelem körébe tartozik többek között a kiegyezéssel, amellyel elnyerte kortársaitól a máig élő haza bölcse elnevezést. Élete végéig szívélyes rokoni kapcsolatot tartott a győri rokonsággal, a Petz, a Sibrik és a Józsa családokkal, különösen unokahúgával, Petz Adolfnéval és annak leányával, Petz Vilma tanárnővel. – Győrött utcát, iskolát neveztek el róla. Józsa József házán márvány emléktáblát helyeztek el győri tartózkodásának emlékére.

(T. L. – T. G.)

Művei

  • Műveit ismerteti: PETRIK, SZINNYEI, UMIL, MNBK, MÉL.

Felhasznált irodalom

GYK 1876. febr. 17. p. 1–2. – SZINNYEI – GYKTAT 3. köt. p. 116. – GYKTAT 3. köt. p. 117. – GYH 1903. okt. 17., 18. – Ferenczi Zoltán: Deák élete. Bp., 1904. – RNL – Petz Aladár: Deák Ferenc győri vonatkozású családi levelei = GYSZ 1943. p. 241–273. – Deák Antal József irodalma:MÉL – MÉL – PF p. 261, 294. – MNL – Britannica Hungarica. Bp., 1994–1998. – EEGYK p. 99., 313., 317., 421.

Szakirodalmi rövidítések