Darányi Kálmán, pusztaszentgyörgyi és tetétleni dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bp., 1886. március 22. – Bp., 1939. november 1.: főispán, miniszterelnök.

Atyja D. Béla földművelésügyi államtitkár volt. Felesége: Szemere Márta.

Iskoláit a fővárosban végezte. Államtudományi doktorátust szerzett a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen 1909-ben. Pest vármegyében közigazgatási gyakornok, majd belügyminisztériumi segédfogalmazó.1910-ben főszolgabíró, 1917-ben vármegyei főjegyző, majd Zólyom városának és vármegyéjének főispánja. A világháború idején tartalékos huszár főhadnagy, az orosz és román harctéren teljesített szolgálatot. 1920-ban Győr vármegye, Győr város és Komárom vármegye kormánybiztosa. 1920. szeptember 15-étől Győr vármegye és Győr város főispánja. 1923-ban Moson vármegye főispánja. 1924-től Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr város főispánja. 1927-ben a magyaróvári kerületben választották országgyűlési képviselőnek. 1928-tól 1935-ig Bethlen István, majd Károlyi Gyula, illetve Gömbös Gyula kabinetjeinek miniszterelnökségi államtitkára, 1935-től 1936-ig földművelési miniszter. 1936-tól titkos tanácsos. 1936. október 10-étől 1938. május 14-éig miniszterelnök. 1938. március 5-én a győri kultúrházban ismertette egymilliárd pengős fegyverkezési programját (ún. győri program). Nevéhez fűződik az ún. első zsidótörvény bevezetése. 1938. május 13-án lemondott miniszterelnöki posztjáról. Utóda Imrédy Béla lett. 1938. december 5étől házelnökké választották. 1939-ben ismét képviselővé választották, és újból házelnök lett.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

GYH 1928. márc. 27. p. 1., 1938. febr. 25. p. 3., márc. 3. p. 1., márc. 4. p. 1., márc. 6. p. 1–4., márc. 19. p. 2., máj. 15. p. 6.–7. – Magyar politikai lexikon 1914–1924. Bp., 1929–1935. p. 86–87. – DH 1938. márc. 6., 1938. márc. 13. – MOA 1939–44. – GYNH 1939. nov. 5. p. 2. – Győri kalendáriumaz 1942es évre. Győr, 1941. p. 97. – MÉL – Magyar történelmi kronológia. Bp., 1979. p. 510– 515. – Molnár Ernő: Győr munkásmozgalma a II. világháború idején 1939–1945. Győr, 1984. p. 23–25. – PF p. 261, 294.

Szakirodalmi rövidítések