Dallos Miklós, örkényi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, ? – Győr, 1630. február 17.: győri római katolikus püspök.

Szuhay István egri püspök szentelte pappá, s nevezte ki egri kanonokká és szabolcsi főesperessé. Mint az esztergomi káptalan küldötte részt vett az 1618-ai koronázási országgyűlésen. 1619-ben Ferdinánd király pécsi püspökké, királyi tanácsossá, majd királyi biztossá nevezte ki. 1622-ben váci, 1623-ban győri püspök. Részt vett a Ferdinánd és Bethlen Gábor közötti tárgyalásokon, ahol feljegyzéseket készített az uralkodó részére. 1627-ben Győrbe hívta a jezsuitákat, 14 házat vett, ezekből rendházat és iskolákat – köztük a mai bencés gimnázium elődjét – alapított. 1629-ben 25 000 forinttal alapozta meg a győri papnevelő intézetet.

(K. F.)

Művei

  • Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diplomatikai iratai, 1618–1626. Esztergom, 1867. (K. F.)

Felhasznált irodalom

MNT 6. köt. – MVV p. 106. – GYPT p. 12., 28., 170., 185., 186., 236., 380. – SZIKLAY p. 156. –MÉL – SDJ p. 50. – MKL

Szakirodalmi rövidítések