Dénes

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – 1289: római katolikus püspök.

Egyes források szerint 1269-től, a Magyar Archontológia szerint 1269. június 13-ától haláláig győri püspök volt. Püspöksége idején, 1271-ben ruházta fel V. István a város polgárait kiváltságjogokkal. A kiváltságok – a káptalan földesúri jogainak meghagyása mellett – „Káptalan-Győr” területére is vonatkoztak. 1273 tavaszán a Zách nemzetségbéli Jób (pécsi püspök és mosoni ispán) Mosonból fegyvereseivel Győrre támadt, és kiűzte a várból Dénest. 1273 áprilisában az osztrákok a helyi lakosság segítségével fogságba ejtették Jóbot, és megostromolták a várat, helyőrséget létesítettek a városban. Az ezt követő években Győr többször cserélt gazdát. A város birtoklásáért folytatott harcnak 1275-ben lett vége, amikor Dénes közvetítésével Ottokár cseh király és IV. László békét kötött. 1279-ben részt vett a budai nemzeti zsinaton.

(B. E.)

Felhasznált irodalom

SZÁVAY p. 28–29. – MÉL – SDJ p. 31–32. – MKL

Szakirodalmi rövidítések