Dávid Lajos, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

(Majsamiklósvár, 1926. április 10. – Győr, 1993. június 21.): muzeológus, tanár. – Felesége: Ráduly Kornélia. – 1948ban végzett a Győri Állami Elemi Tanítóképző Intézetben. Nyalka községben tanító, 1950. augusztus 1jétől iskolaigazgató volt Töltéstaván. 1952 szeptemberétől három éven át az MDP GyőrSopron megyei Bizottságának munkatársa. 1955– 1957 között a GyőrSopron megyei Tanács népművelési osztályának vezetője. 1959. augusztus 1jétől a győri Zrínyi Ilona Gimnázium tanára, majd igazgatóhelyettese. 1962ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán középiskolai tanári végzettséget szerzett, még ez évben a Xántus János Múzeumban helytörténész. 1967. április 1jétől múzeumigazgató nyugdíjazásáig, 1987. december 31éig. Tevékeny mozgatója volt a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum létrehozásának (1973). Győrött a Madáchgyűjtemény (1973), a Kovács Margitkiállítás (1974 és 1982), a Borsos Miklós Múzeum (1979), valamint a Patkó Imregyűjtemény (1986) jelzik munkájának eredményeit. Számos tanulmányt írt Győr 20. századi történetéről, ezek többsége a múzeum évkönyvében jelent meg. Doktori disszertációjában az 1945–48 közötti koalíciós időszak GyőrMoson megyei történetét dolgozta fel (1972). 1968 és 1991 között szerkesztője volt az Arrabona múzeumi évkönyv 14 kötetének. 1977ben Móra Ferencdíjjal tüntették ki. 1987ben megkapta a Burgenlandi Tartomány Nagy Érdemkeresztjét. – A győri köztemető XXX. parcellájában nyugszik. – M.: 1. Adatok a lenini békedekrétum hatásáról. H. n., 1968. – 2. GyőrMoson és Sopron vármegyék a 2. világháború idején és felszabadulásunk. Győr, 1970. – 3. A népi demokratikus forradalom GyőrMoson megyében 1945–48. Győr, 1975. (T. L.) HA Győr 1146/1993. – TNY 2002.