Csupor Demeter, monoszlói, br.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Erdély, 1410 – Győr, 1481. június 29.: püspök

Erdélyi nemesi családból származott. 1425-ben a bécsi egyetemen filozófiát, teológiát és jogot tanult. 1429-től jogi tanár és küküllői főesperes, 1438-ban tinnini megyés püspök. IV. Jenő pápa 1447-ben kinevezte a zágrábi püspökség élére, amit soha nem tudott elfoglalni, viszont évekig tartó reménytelen küzdelmet folytatott a székért. 1466-ban Mátyás király kárpótlásként neki juttatta a győri püspökséget, e tisztséget haláláig látta el. Püspöksége idején kezdték meg a székesegyház gótikus átépítését, annak déli végéhez Szent Demeterről elnevezett kápolnát építtetett. Nagy műpártoló hírében állott, a műalkotások megvásárlásához szükséges pénzt ügyes gazdálkodással teremtette elő. Fennmaradt egy értékes tárgyi emléke, egy sodronyzománcos gótikus ezüstkehely.

(K. F.)

Felhasznált irodalom

RNL – Jenei Ferenc: Győr a magyar humanizmus korában. GYSZ 1940. p. 121–142. – SDJ p. 40–41. – MKL

Szakirodalmi rövidítések