Csukássi (Hechtl) József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1841. február 12. – Bp., 1891. május 27.: újságíró.

Felesége Zmeskál Aranka, Zmeskál István polgármester lánya.

A gimnázium alsó osztályait Győrött, felső évfolyamait a soproni evangélikus líceumban végezte. Az érettségi után Bécsben, majd Pesten a Kir. Magyar Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányokat. 1861 nyarán jött vissza szülővárosába. A Győri Közlöny felelős szerkesztője 1865. július 9-étől. Elérte, hogy a kor legrangosabb hazai írói rendszeresen küldték írásaikat a Győri Közlönynek. 1867. május 2-án a Győri Közlöny szerkesztését Kautz Gusztávnak adta át, s ifjú arájával Pestre költözött. A fővárosban szerkesztette a Divat c. lap szépirodalmi rovatát, majd főmunkatársa lett a Magyarországnak és a Nagyvilágnak (1869–70). Később szerkesztője a Pesti Hetilapnak, az Ország-Világnak, s részt vett a Borsszem Jankó elindításában. Megalapította 1878. december 25-én a Pesti Hírlapot, amelyet 1881. május 25-éig kiadóként szerkesztett. Még ebben az évben Kacziány Gézával és Szemere Attilával kilépett e lap kötelékéből és Rákosi Jenővel megalapította a Budapesti Hírlapot, amelynek társtulajdonosként haláláig szerkesztője is.

(T. L.)

Művei

  • Elveszett koronák. Bp., 1874.
  • A magyar clérus adomákban. Bp., 1879.


Felhasznált irodalom

PNL – RNL – SZIKLAY p. 136. – MIL – Jászberényi Ferencné: A győri sajtó története és bibliográfiája 1844–1919. augusztusáig. – GYISB p. 255.

Szakirodalmi rövidítések