Cseh Sándor, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Hédervár, 1913. május 25. – Győr, 2002. augusztus 27.: római katolikus pap.

Szülők: Cs. István, Horváth Berta.

Középiskoláit a győri bencés gimnáziumban végezte, teológiát Budapesten a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult. Pappá szentelték 1938. október 30-án. Párizsban és Bécsben folytatott tanulmányokat 1939–40-ben, teológiai doktorátust szerzett. Segédlelkész volt Győr-Újvárosban 1940–41-ben, püspöki levéltáros 1941 –43-ban, püspöki szertartó, szentszéki jegyző 1941–46-ban, majd püspöki titkár 1943 –46-ban. E tisztségében Apor Vilmos vértanú püspök közvetlen munkatársa, önfeláldozásának tanúja. Plébános Halásziban 1946–52 között, Hövejen 1952–60-ban, Fertőszentmiklóson 1960–83ban. Kerületi esperes 1972–83ban, főespereshelyettes 1975–80ban, székesegyházi kanonok és főesperes 1980-tól haláláig. A káptalani rangsorban: őrkanonok 1988, éneklőkanonok 1991.

A győri székesegyház kanonoki kriptájában nyugszik.

(Ki. T.)

Művei

  • Győri nagypéntek 1945. A koronatanú így látta: visszaemlékezés. Győr, 1990.
  • Apor püspök vértanúhalála, ahogyan a szemtanú átélte. Bp., 1997.


Felhasznált irodalom

GYA p. 141. – Az utolsó szemtanú = Hitvallás 2002. okt. (Nekrológ) – SZA Hédervár 63/1913.

Szakirodalmi rövidítések