Csanaki Paulin (Paulinus de Chanac, Paulinus de Jaurino)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1430 k. – 1490 után: győri domonkos perjel, tartományfőnök.

Győrött lépett be a Szent Domonkos-rendbe, grammatikát és logikát tanult. Itáliai egyetemen végezte magasabb iskoláit, utána pedig a hazai rendi iskolában tanított. Első írásbeli említése az 1462. évből származik, amikor mint győri perjel írta alá a nevét családi előnevével (Paulinus de Chanac) és tisztségének megjelölésével (prior Jauriensis). Győrből Pécsre került perjelnek. 1477-ben tartományfőnökké választották. Szigorú reformátori következetességgel üldözte a fegyelmezetlenséget. 1481-ban a konventuálisok állandó támadása miatt lemondott hivataláról. Ennek ellenére a rend ismét megválasztotta tartományfőnöknek (1489–1493). Főnemesi családok anyagi támogatásával hat új kolostort épített, ahol csak megreformált szerzetesek telepedhettek meg. Paulin kétszer volt Moldvában a csángóknál, Istensegíts, Hadikfalva, valamint a délebbre fekvő Jászvásár vidékén. Utolsó győri szereplésére 1490-ben került sor: a városban prédikált, gyűjtésekre buzdított az egyre közelgő török veszedelem elhárításának költségeire.

(Ki. T.)


Felhasznált irodalom

Pfeiffer Miklós: A Domonkos rend magyar zárdáinak vázlatos története. Kassa, 1917. – Harsányi András: A domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt. Debrecen, 1938. – Lovas Elemér: Szent Domonkos rend első győri fiai = GYSZ 1939. 13. sz. – Fehér Mátyás: A győri dominikánus rend története. Kassa, 1944.(gépirat, Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár)

Szakirodalmi rövidítések