Csanádi (Czipszer) György, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Laibach,Krajna,1905. július 28. – Bp., 1974. április 27.: közgazdász, mérnök.

A budapesti Magyar Királyi József Műegyetemen Mérnök és Közgazdaságtudományi Karon szerzett oklevelet 1927-ben. 1929-től 1957-ig a MÁV-nál és a Közlekedési Minisztériumban dolgozott, különböző beosztásokban. 1963. december 7-étől 1974. április 27-éig közlekedésés postaügyi miniszter. A műszaki tudományok kandidátusa 1952-ben, doktora 1955-ben, az MTA levelező tagja 1958-tól, rendes tagja 1970-től. 1966-tól egyetemi tanár. 1971. augusztus 19-én Pro Urbe Győr emlékéremmel tüntették ki a Győrött átvezető korszerű útszakasz kialakításában nyújtott segítségéért, a belváros távlati közlekedési rendjének tervpályázatánál, valamint a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola megalapításához nyújtott támogatásáért. Kitüntetései: a Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1954), Kossuthdíj (1956), Finn Oroszlánrend nagykeresztje (1969), Pro Urbe Győr Emlékérem (Győr, 1971), Állami Díj (1973)

(M. E.)

Felhasznált irodalom

MÉL – K 1971. augusztus 20. p. 3. – Bognár Géza: Csanádi György = Magyar Tudomány 1974/10. p. 674–675. – Mangel János: A győri Közlekedési és Távközlési Főiskola létesítése = GYT 4. köt. (1979) p. 51–76.

Szakirodalmi rövidítések