Buchwald Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1877 – Bécs, 1926. március 15.: közgazdász.

Az elemi és a középiskolát Győrben végezte. A közgazdasági diplomát 1898-ban Bécsben vette át. 1899-ben betársult a Győrszigetben működő Schmiedl H. János Cukorka-és Csokoládé Gyárba. Cégvezetőként a műszaki, fejlesztési, beruházási, valamint az értékesítési irányító munkában tevékenykedett. – 1917. április 12-én – a városi árvaház támogatása céljából 40 000 koronás alapítványt adott a győri intézménynek. Ugyancsak 1917-ben a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák gyámolítása érdekében kétszer 20 000 koronát adományozott. A győri közgyűlés tagja. A Győr-Győrszigeti Egyesült Izraelita Hitközség elöljáróságában a szociális kérdésekkel foglalkozott.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

GYH 1926. márc. 16. p. 2. – VGYZST p. 196. – GYSZKVKJ 1938. márc. 30/61. – Számadási zárlat 1943. márc. 8. – IT 8770/920

Szakirodalmi rövidítések