Brodszky Mór

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1882 e–1893 u.: fényképész. – Esztergomból települt Győrbe 1882-ben. Első műterme a Teleki u. 37. szám alatt volt. 1883-ban új műtermet nyitott az Országút u. 27. számú házban. 1892-ben magyar állampolgárságot kért. Három évvel később megépítette az első állandó műtermet a Széchenyi téren. 1896-ban költözött el a városból. Műtermét Raab Lajosnak adta át. Tanítómestere Steiner Mórnak, Ehrental Fülöpnek, Tóth Pálnak (1886) és Fodor Vilmosnak (1892). Számos fotót hagyott hátra, szerepelt az 1893. évi naptárban is.

(F. L.)

Felhasznált irodalom

GYF p. 20–22. – CSK

Szakirodalmi rövidítések