Breyer István, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bp., 1880.augusztus4. – Győr, 1940. szeptember 28.: római katolikus püspök.

Szülők: B. István, Purkkarth Erzsébet.

Gimnáziumi és teológiai tanulmányait Budapesten végezte, az utóbbit a Magyar Királyi Tudományegyetem Hittudományi Karán. 1903-ban szentelték pappá. A fővárosban hitoktató, prímási szertartó, érseki titkár, hercegprímási irodaigazgató volt. 1915-ben a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztériumban osztálytanácsos, miniszteri tanácsos, később helyettes államtitkár és a katolikus ügyosztály vezetője. 1917-ben kinevezték esztergomi prelátuskanonokká. 1928-ban az esztergomi Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet rektorává nevezték ki. 1929-től trisipai címzetes püspök és az esztergomi érsek segédpüspöke. 1933. december 14-én győri megyés püspök. Beiktatása 1934. január 6-án volt. 1935-ben hívta össze az újabb kor egyetlen győri egyházmegyei zsinatát. Felelevenítette a kegykép kultuszát. Restauráltatta a székesegyházat, felújíttatta a szeminárium épületét. 1935-ben Győr szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott város közgyűlésének örökös tagjává választották. Utolsó lakhelye a Püspökvárban volt.

(B. E.)

Művei

Műveit ismerteti: PETRIK, MK 1911–20, MKL.

Felhasznált irodalom

GYH 1933. dec. 15., 19. 1934. jan. 6. p. 1–2., 1935. febr. 1. p. 4. – Az 1935. évi Győri Egyházmegyei Zsinat határozatai. Győr, 1935. p. 299. – MOA 1939–44. p. 68– 69. – KMKA I. p. 144. – SDJ – MKL – HA Győr 674/1940.

Szakirodalmi rövidítések