Breuner, (Prainer, Preiner) Hans, Freiherr zu Stübing, Fladnitz und Rabenstein

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? 1570 – Bécs, 1633. október 3.: győri végvidéki főkapitány.

Régi alsó-ausztriai nemesi család tagja. 1581-ben a padovai egyetemen tanult. 1594 előtt Ernő főherceg kamarása. 1598-tól több ízben egy-egy német gyalogezred parancsnoka. 1603 őszén haditanácsossá nevezték ki. 1606-ban a győri végvidék főkapitánya, mely tisztséget 1633-ig, haláláig betöltötte. Meghatározó szerepe volt a győri erődváros épületeinek helyreállításában, 1617-ben az új telekkönyv elkészítésében. 1618-ban kezdeményezte a ferences rend újratelepítését és az egykori elpusztult Szent István-plébániatemplom átengedését a kolostor céljaira, a későbbi megyeház helyén. Az őrség és saját egyévi zsoldját felajánlotta az építkezésre. Támogatta a katonai fegyelem alatt álló iparosok céhalapítását, kiadta a város első egészségügyi és tűzrendészeti szabályzatait. 1627-ben kamarási és titkos tanácsosi címeket kapott.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

Villányi Szaniszló: Győr vár és város helyrajza, erődítése, háztelek-és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században = A Szent Benedek-rendi Győri Főgymnázium évkönyve az 1881/82. tanévben. Győr, 1882. p. 139–140. – SZÁVAY p. 184–185. – Bedy Vince: A győri vár és várkapitányok a 16. és 17. században = GYSZ 1933/7– 9. p. 156–157. – Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a kir. Magyarországon a XVI–XVII. században. Győr, 1995. p. 52. – Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században = Történelmi Szemle 1997/2. p. 277.

Szakirodalmi rövidítések