Braun Máter Alexia

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bécs, 1675. május 7. – Győr, 1743. május 7.: orsolyita apáca.

Családi neve Braun Mária Krisztina. Huszonegy éves korában lépett a bécsi Szent Orsolya-rend zárdájába. 1696-ban tett szerzetesi fogadalmat. Templomruhák készítésével foglalkozott, később szegény gyermekeket tanított, majd a bentlakó növendékek felügyelője lett. Néhány évig újoncmesternő volt. Neupauer Ignác császári és királyi tanácsos özvegye, Pichler Anna kérte fel 1726. július 4-én, hogy legyen a győri Szent Orsolyáról elnevezett zárda főnöknője. 1726 augusztusában a kibérelt házban megkezdték a tanítást 60 növendékkel. 1729-ben már a külső iskola is kiválóan működött, a vidék földesurai, nemesei itt neveltették lányaikat. – A Xántus János Múzeum folyosójának falán függ életnagyságú képe.

(I. S. E. – Z. K.)

Felhasznált irodalom

GYKVÉM 5. sz. – A győri Prohászka Ottokár Kat. Ált. Isk. és Gimn. jubileumi évkönyve. Győr, 1998. p. 8–10. – Ruttmayer Terézia Paula OSU tartományfőnöknő irattára (Visszatekintés a rend megalapításának 200. éves évfordulójára).

Szakirodalmi rövidítések