Brantl Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győrsziget, 1891. augusztus 21. – Győr, 1955. október 13.: római katolikus pap.

Szülők: B. János, Schwarczkopf Krisztina.

Középiskoláit és a teológiát a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában és a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán végezte. 1914. április 4-én szentelték pappá. 1914– 1919-ig a győri Rákócziánumban prefektus. 1915-ben a megyében elsőként állíttatott hősi emlékművet Babót községben. 1919-től gyárvárosi lelkipásztor volt. A háború után vállalta a Budai úti barakkok lakóinak lelki gondozását, kápolnát rendezett be az egyik barakkban. Gyárvárosban új templom építését tervezte. 1927. október 31-én felszentelték a templomot, amely Árkay Aladár tervei alapján készült. 1933. október 30-án iktatta be a püspök gyárvárosi plébánosnak. 1934-től a Győr Egyházmegyei Actio Catholica sajtószakosztályának volt tagja, 1947-ig az Actio Catholica megyei igazgatói tisztét töltötte be. Az Evangélium című hitéleti folyóirat munkatársa volt. 1941. március 10-én püspöki tanácsosi címet kapott, 1943-ban a kormányzó királyi kormányfőtanácsosnak, 1944. június 1-jén a pápa kanonokká nevezte ki. Augusztus 23-án elbúcsúzott híveitől, s átadta a plébániát dr. Simon Lajosnak. A Káptalandombra költözött, ott hunyt el. A székesegyház kanonoki kriptájában nyugszik. – Emlékét a Mátyás téri templom bejáratánál és a plébánia épületében (Szondi u.) emléktábla őrzi.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

GYH 1938. szept. 10. p. 1. – GYH 1939. ápr. 12. p. 2. – GYNH 1944. aug. 23. p. 2. – Éder Edit: Győr-Gyárváros Jézus Szentséges Szíve templom és az egyházközség története. Győr, 1966. p. 24–27. – SZA Győrsziget 98/1891. – HA Győr 631/955.

Szakirodalmi rövidítések