Borsa Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1906. február 25. – Bp., 1986. november 16.: politikus.

Szülők: B. József fényképészmester, Singer Johanna. Felesége: Róth Zsuzsanna.

Születéskori lakhely: Csillag u. 1. Elemi iskoláit a Győri Izraelita Hitközség népiskolájában végezte, majd a győri főreáliskolában érettségizett 1923-ban. 1924-ben beiratkozott a párizsi École des Hautes Études Socialesra. Győrött két évig Az Est lap győri tudósítója volt. 1929-ben a Győri Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara alkalmazta. 1935-ben kinevezték kamarai fogalmazóvá, majd iparügyi előadóvá. 1939-ben a zsidótörvények miatt elbocsátották. 1935-től az FKgP tagja. 1943-ban a Pesti Izraelita Hitközség szolgálatába lépett. 1944. március 20-án a német megszállás után internálták, majd Auschwitzba deportálták. A felszabadulás a dachaui táborban érte. Felesége és gyermeke meghalt a fogolytáborban. 1945 szeptemberében hazatért Budapestre. Az 1945. november 4-ei nemzetgyűlési választáson az FKgP nagy-budapesti listáján pótképviselővé választották. 1946. szeptember 12-én a lemondott Gordon Ferenc helyett behívták képviselőnek a Nemzetgyűlésbe. Az Elhagyott Javak Kormánybiztosságánál vállalt munkát, 1946-ban az Újjáépítési Minisztériumban miniszteri tanácsos. 1948. január 30-ától az Anyag-és Árhivatal elnöke, majd a Mézforgalmi Nemzeti Vállalat vezérigazgatójává nevezték ki. Az 1947. augusztus 31-ei országgyűlési választáson pótképviselővé választották, 1948. november 16-ától ismét képviselő. 1948 márciusában az FKgP elnöki tanácsa a Gazdasági Bizottságba delegálta. 1957től haláláig a fasizmus áldozatainak segélyezését végző Nemzetközi Joint magyarországi elnöke, 1964–1968 között a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja, a Magyar Izraeliták Országos Képviselete Központi Szociális Bizottságának elnöke. 1986-ban a Magyar Népköztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendje kitüntetésben részesült.

(O. H. M.)

Művei

  • Ipartörvények és ipari jogszabályok. Társszerző: Lexa Ferenc. Győr, 1937. Nagyvárad, 1941. Kiegészítő pótlás: Bp., 1943.

Felhasznált irodalom

Nemzetgyűlés almanachja 1945–1947. p. 70–71. – SZA Győr 213/1906.

Szakirodalmi rövidítések