Borbély Endre, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Tasnád, 1913. június 24. – Bp., 2000. július 29.: főispán, ügyvéd.

A középiskoláit Rákospalotán, jogi végzettségét a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen szerezte meg 1940-ben. Posta-takarékpénztári, OTI, majd belügyi tisztviselő. 1945. június 1-jén nevezték ki Zemplén megye főispánjává. 1946. január 1-jétől Győr-Moson vármegye és Győr thj. város szociáldemokrata főispánja. A háború utáni újjáépítés, a közellátás, a munkahelyek biztosítása lett fő feladata. A pártegyesítést ellenezte, ezért az MSZDP győri szervezete 1948. március 7-én kizárta tagjai sorából. 1948. május 9-én a két párt (MKP és MSZDP) egyesítő nagygyűlésén tisztségéből felmentették. Budapestre távozott. 1956-ban vállalhatott jogtanácsosi munkát a fővárosban. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt állásából eltávolították. A rendszerváltás után Budapesten a XV. kerület díszpolgárává választotta.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

GYM 1946. jan. 4. p. 1. – GYM 1946. jan. 16. p. 1. – Gecsényi Lajos: Dokumentumok a népi demokratikus forradalom történetéhez Győr-Sopron megyében (1945–1948) Győr, 1986. p. 117–121., 382. – MN 2000. aug. 1. p. 12. – K 2000. aug. 7. p. 2.

Szakirodalmi rövidítések