Bodrogi Fülöp

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

15–16. sz.: római katolikus pap. – Nevével 1496-ban találkozunk először mint győri őrkanonok, római gyóntató és Ulászló király képviselője. Ebben az évben VI. Sándor pápa pápai káplánná nevezte ki. 1497-ben esztergomi főesperes. Ő renováltatta a római magyar zarándokházat. Az 1500. évi jubileum alkalmával magyar gyóntatóként gondoskodott a magyar zarándokokról. 1508-ban Győri Balázs javára lemondott győri őrkanonoki stallumáról. Esztergomi stalluma azonban megmaradt.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 331–332. – Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szentszékkel. 2. köt.

Szakirodalmi rövidítések