Bodócs István

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kecskemét, 1887. június 6. – Győr, 1965. január 23.: fizikus, meteorológus.

Szülők: B. István, Tary Etelka. Felesége: Szalay Irén.

A kecskeméti kegyesrendi gimnázium elvégzése után a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen szerzett tanári oklevelet. Eötvös Loránd mellett csillagászként dolgozott. 1909-ben Ógyallára nevezték ki az obszervatórium adjunktusának. 1917-ben kezdett tanítani a Győri Magyar Királyi Állami Felső Leányiskola és Leánygimnáziumban számtant, geometriát és szépírást, 1929–1944 között a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskolában mennyiségtant és különféle természettudományi tárgyakat oktatott. 1925-ben a Győri Meteorológiai Állomás vezetője. A Kisfaludy Irodalmi Körben és a Győri Szabadegyetemen tartott előadásokat. A Magyar Meteorológiai Társaság Hegyfoki-éremmel tüntette ki 1942. október 24-én. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulattól Mikola Sándor-díjat kapott 1961-ben. Munkatársa a Földrajzi Közlemények, a Természettudományi Közlemények, a Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, a Witterungsberichte ausUngarn, az Élet és Tudomány című lapoknak. Utolsó lakhely: Lahner Gy. u. 9. – A győri Szent Imre-templom kriptájában nyugszik. Utcanév őrzi emlékét 1995-től.

(M. I.)

Művei

Műveit ismerteti: PETRIK, GULYÁS, MÉL.

Felhasznált irodalom

KMKA I. p. 119. – Schmuck Paszkál: A győri Szabadegyetem = GYSZ 1940./3. p. 155–156. – K 1965. jan. 26. – MN 1965. jan. 28. – Népszabadság 1965. jan. 28. – Népszava 1965. jan. 28. –Szolnok Megyei Néplap 1965. jan. 28. – Élet és Tudomány 1965. jan. 31. – Petőfi Népe 1965. jan. 31. – Kecskeméti életrajzi lexikon. Kecskemét, 1992. p. 43. – EEGYK p. 306. – GYMKÁFM p. 187–189.,194.–HAGyőr81/1965.

Szakirodalmi rövidítések