Bisinger József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1780. május 24. – Győr, 1843. április 21.: üvegesmester.

Atyja mellett ismerkedett a mesterség alapjaival, majd külföldi műhelyekben szerzett tapasztalatot. 1809– 1810 táján nyitott saját üzletet. Jelentős vagyonra tett szert. A város külső tanácsa tagjai közé választotta, majd a „szegények atyjává”, „az árvák nevelőjévé” nevezték ki. 1843 februárjában, amikor a város első óvodáját felavatták, kötelezettséget vállalt arra, hogy olyan összeget hagy az óvoda javára, amelynek évi kamata 200 forintot tesz ki. 1843. április 20-án teljes vagyonát alapítványul rendelte akként, hogy annak hozama különböző, általa meghatározott jótékony célokat szolgáljon. Rendelkezett a városi sírkert bekerítéséről, kápolna létesítéséről, városi dologház építéséről, ápoldáról, kisdedóvóról és a városháza megnagyobbításáról. A bővítés helyett végül új városháza épült Hübner Jenő tervei alapján. 1908-ban sétányt neveztek el róla. – A győri köztemető díszsírhelyén nyugszik.

(H. S. D.)

Felhasznált irodalom

Sefcsik Ferenc: Adatok Bisinger József életrajzához = GYSZ 1930. p. 72–74. – GYVT p. 259 –262. – Sáry István: Egy győri polgár emlékére = Műhely 1980/2. p. 84–90.

Szakirodalmi rövidítések