Birkenmeyer Ignác

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1782 e. – 1844 u.: kőfaragó. Fia B. János.

Feltételezések szerint Pápáról a győri püspökség hívására telepedett Győrszigetbe. Illetőségi bizonyítványa 1782es keltezésű. 1790-ben kőfaragó műhelyt alapított. A ciráki templomba 1826-ban mellékoltárt készített. Munkái közül említik a győri régi színházba és az újvárosi templomba készült faragásait, aranyozásait. 1844-ban még élt, ferdinándvárosi polgárként jegyzik.

(S. N.)

Alkotásai

  • Mellékoltár. Cirák, 1826.
  • Faragások, aranyozás. (régi színház) Győr.
  • Faragások, aranyozás. (újvárosi templom) Győr.
  • Kálváriaszobrok. Pápa. – Keresztelő János. (homokkő) – Mária. (homokkő) – Székesegyház. Győr.


Felhasznált irodalom

Jerfy Géza: Győr város utolsó országgyűlési követe a pozsonyi diétán = GYSZ 1931. p. 256. – Soproni Szemle 1941. p. 316. – KML – Egyházi korm. iratok 16/1779. – Dénes István: A pápai passió (1810) H. n.

Szakirodalmi rövidítések